Dunavska biciklistička ruta

Ilok je dio europske biciklističke rute duž Dunava od njegova izvora do ušća. Dunavska cikloturistička ruta prolazi kroz Hrvatsku u dužini od 138 km, a trasa je specifična po nekoliko usjeka koji su zbog visinske razlike pravi izazov. Priuštite si avanturistički i drukčiji doživljaj Slavonije, Baranje i Srijema vozeći se u blizini Dunava, upoznajte krajolik, lokalne ljude, običaje i zanimljivosti.

Saznajte više: www.donau-info.org

Za vaš mobilni i bolje informiranje tu je besplatna aplikacija: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wmdwmd.hr.wmd.test3

Većina smještaja u Iloku je Bike&Bed friendly.