Interaktivna karta

Vinarija Srednja škola Ilok

M. Gupca 8, 32236 Ilok
Tel 032 593 207
http://ss-ilok.skole.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.