Interaktivna karta

Vinarija Mirko Čobanković

S Radića 98a, 32236 Ilok
Tel 032 593 336
Mob 098 9516 111

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.