Interaktivna karta

Vinarija Julius Stipetić

S. Radića 16, 32236 Ilok
Tel 032 591 068
Mob 098 186 3942
Email paula.stipetic@vu.t-com.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.