Interaktivna karta

Vinarija Ivan Čobanković

V. Nazora 59, 32236 Ilok
Tel 032 593 382
Mob 098 9344 947
Email ivan.cobankovic1@vu.t-com.hr
www.vinarija-cobankovic.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.