Interaktivna karta

Vinarija Ivan Buhač

Hercegovačka 1, 32236 Ilok
Tel 032 593 100
Mob 098 9333 995
Email ivan.buhac@vk.t-com.hr
http://vino-buhac.com/

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.