Interaktivna karta

Sobe Masarini***

Radićeva 4, 32236 Ilok
Tel 032 590 050
Mob 098 1646 855
Email jaroslav.masarini@vu.t-com.hr
www.masarini.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.