Interaktivna karta

Restoran Dunav Ilok

J. Benešića 62, 32236 Ilok
Tel 032 596 500
Mob 098 691 648
Email hoteldunavilok@hoteldunavilok.com
www.hoteldunavilok.com

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.