Interaktivna karta

PZ "Trs" (Bošnjak - Faletar)

Gundulićeva 18, 32236 Ilok
Mob 095 9024 176
http://www.vinarija-trs.com/

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.