Pokladno jahanje u Iloku, 19.01.2019.

Pokladno jahanje i Pokladni sajam u Iloku 2019.g  održat će se 19.01.2019. (subota) u sklopu višednevne manifestacije i proslave  "Vinkovo u Iloku". Pokladni sajam sa ponudom domaćh gastro delicija, vina, rukotvorina, suvenira, izbor najboljeg traminca i drugo u ponudi je od 12-16h u staroj jezgri/tvrđavi. Konzumacija uz cijenom prigodne bonove/vouchere. Dolazak povorke očekuje se oko 15h.

      

Ulicama Iloka,od domaćina do domaćina, pred kapijama i  srijemskim dvorištima,uz ljepotu konja, kočija, jahača, nošnje, nadpjevavanje, uz dobro vino i rakiju te domaće zalogaje prodefilirat će članovi više konjogojskih udruga iz  Vukovarsko-srijemske i okolnih slavonskih županija. Ruta kretanja:11h okupljanje i prva postaja ispred hotela Dunav > J. Benešića-V. Nazora (dvije postaje)-Zagrebačka-A.Cesaraca-Gajeva-Radićeva (postaja)-Strossmayerova (dvije postaje)-A.Benešića-F.Tuđmana>Šetalište O.M.Barbarića/tvrđava-završna postaja ispred šatora za Vinkovo i Pokladnog sajma  oko cca 15.00h.                                                                                                                                                                                                                 

ARHIVA

Pokladno jahanje u Iloku , subota 21.01.2018.

Arhiva:

2017.

Ruta kretanja po pukntovima zaustavljanja kod domaćina:
12h polazak od benzinske crpke/I.G.Kovačića
> Ribnjak >
S. Zajaca > I.G. Kovačića
> J.Benešića >
V. Nazora >
Zagrebačka > A. Cesarca > Gajeva
> Radićeva
> Strossmayerova > A. Benešića > F.Tuđmana
> Stara jezgra-tvrđava/završni punkt cca 16h

Organizator i domačin u Iloku je Konjogojska Udruga „Kadij“ uz podršku TZ i Grad Ilok.

Tekući info i stranica događaja: https://www.facebook.com/events/1643720409223476/